Organisatie

Ons onderwijs wordt vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. We leren niet alleen door met pen en papier of ons hoofd bezig te zijn. Hieronder ziet u hoe deze activiteiten op onze school vorm krijgen.

 

Gesprek

Door met elkaar in gesprek te zijn kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen. Tijdens  gesprekken worden de plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Samen praten vindt in de stamgroep meestal plaats in een kring, zodat iedereen elkaar goed kan zien. Elke dag begint met een gesprek in de kring. De inhoud kan zeer verschillend zijn: een weekendkring waarin kinderen hun belevenissen vertellen, een boekenkring, interessekring, kookkring, gedichtenkring of een muziekkring. We praten met elkaar over het oplossen van een probleem, een ruzie, het schoolfeest of het kamp. We vinden het belangrijk om eerst goed naar de ander te luisteren en daarna ons eigen idee ernaast te zetten.

Spel

Door samen te spelen leren kinderen rekening met elkaar te houden, beter met zichzelf en de ander om te gaan, afspraken te maken, tegen hun verlies te kunnen, zich te verplaatsen in een ander en met de ruimte om te gaan. Kinderen verwerken ook dingen tijdens spel en kunnen zich datgene wat ze hebben meegemaakt eigen maken. Bij de kleuters is spel een vanzelfsprekendheid: spelen is leren. De kleuters besteden een groot deel van de schooldag aan buitenspel, spel in de speelzaal en fantasiespel tijdens het werken in de hoeken. Op de Jozefschool vinden we het belangijk dat dit niet stopt na groep 2 maar dat ook in de groepen 3 t/m 8, gedurende een schoolweek, specifiek ruimte voor spel en bewegen wordt gemaakt. Hierbij kunt u bijvoobeeld denken aan hoekenwerk met speel-leermateriaal, extra buitenspeeltijd waarin vrij of in georganiseerde vorm gespeeld kan woden, bewegend leren in de buitenruimte gericht op taal en rekenen, gymlessen, dramalessen en ruimte voor spelletjes in kleinere groepjes. 

Werk

Binnen de school streven we ernaar om bij alles wat we de kinderen willen leren een geleidelijke opbouw te maken van groep 1 naar groep 8. We werken van beeldend en eenvoudig in groep 1 naar abstract en meer complex in groep 8. Hierdoor ontstaat een voor de kinderen herkenbare doorgaande lijn welke aansluit op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.  

Het doel dat wij met het leren werken beogen is het bevorderen van de zelfstandigheid en het ontwikkelen van zelfverantwoordelijk werken. Wij proberen kinderen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en van datgene wat zij moeilijk vinden, zodat ze een reëel zelfbeeld kunnen ontwikkelen, weten wat ze kunnen en welke hulp ze nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Werken doen de kinderen voornamelijk tijdens de blokperioden. 

Lees meer over werk

Viering

Door met elkaar te vieren willen wij uitdrukking geven aan onze verbondenheid. Ontmoeting en samenzijn zijn belangrijke doelen van de viering. Daarnaast werken onze leerlingen aan vaardigheden zoals presenteren en samenwerken en ontwikkelen zij zelfvertrouwen waar het gaat om het spreken voor een groep.  

Lees meer over vieringen