Buddy system

Op de Jozefschool maken we gebruik van een buddy-systeem. Dat is een manier om ouders die daar behoefte aan hebben te koppelen aan een andere ouder binnen de school. Buddy's kunnen elkaar helpen in het vinden van hun weg in onze schoolgemeenschap. Hieronder leest u hier meer over. Ook kunt u het aangeven als u behoefte heeft aan een buddy of juist zelf een buddy wilt worden. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u die stellen via: info.sj@skovv.nl

Information in English down below

Buddy systeem (Nederlands)

Het buddysysteem is een systeem waar (nieuwe) ouders vragen kunnen stellen aan andere ouders – hun buddy’s - wanneer zij daar behoefte aan hebben. De buddy’s zijn dus maatjes voor de ‘nieuwe’ ouders die hen welkom kunnen heten binnen de school-gemeenschap, wegwijs kunnen maken in het systeem en vragen kunnen beantwoorden. 

Voorbeelden van vragen die er kunnen zijn:

  • Ik spreek de Nederlandse taal onvoldoende en heb behoefte aan iemand die mij kan helpen met de formulieren/ brieven en het bespreken van de zaken die op school spelen/ die voor mij handig zijn om te weten.
  • Mijn oudste gaat voor het eerst naar school. Dat is best spannend. Ik wil graag praten over de gang van zaken. Welke gewoonten zijn er op school? Hoe gaat dat allemaal? Zijn er handige tips en dingen die ik moet weten?
  • We zijn nieuw in Wageningen en hebben behoefte aan sociaal contact, iemand die ons een beetje wegwijs kan maken en het leuk vindt om af en toe af te spreken.

Door het formulier hieronder in te vullen kunt u zich aanmelden om gekoppeld te worden aan een “Buddy”. Wilt u zelf Buddy worden? Geef dit dan door via: info.sj@skovv.nl

Buddy formulier

The Buddy system (English)

The buddy system is a system where (new) parents are connected to more experienced parents within the community of the Jozefschool. The role of the “buddies” is to welcome the new parents to the school community, familiarise them with the system and be a source of information when new parents have questions.

Examples of questions may be:

  • I don't speak the Dutch language so well yet and I need someone who can help me with the forms and letters from the school. Can we discuss things that are going on at school/that are useful for me to know.
  • My eldest child is going to school for the first time. That's pretty exciting. I'd like to talk about how things are going. What customs exist at school? How does it all work? Are there any helpful tips and things I should know?
  • We are new in Wageningen and would love to get widen our social network. Is there someone who can show us around and who likes to meet up every now and then?

If you would like to be connected to a “Buddy”, an experienced parent, at the Jozefschool, please fill in the form:

Buddy-form