Buitenschoolse opvang (BSO)

De buitenschoolse opvang (BSO) voor leerlingen wordt verzorgd door de verschillende BSO organisaties in Wageningen. Veel van onze kinderen maken gebruik van BSO op een van de locaties van Stichting Kinderopvang Wageningen. De jongere leerlingen worden door medewerkers van de BSO op school gebracht en opgehaald. De oudere leerlingen mogen zelf vanuit school naar de BSO locaties gaan. U kunt uw kind aanmelden voor buitenschoolse opvang via de BSO-organisatie. 

Aanbieders van BSO in Wageningen

https://www.kinderopvang-wageningen.nl/