Gebouw & Groen schoolplein

Een karakteristiek schoolgebouw

Aan de Dolderstraat 58 vindt u ons karakteristieke schoolgebouw. Dit is een licht en open schoolgebouw waarin de kinderen elkaar goed kunnen zien en vinden. Er is plaats voor 8 stamgroepen die allen hun eigen lokaal hebben. Daarnaast hebben wij een extra lokaal dat gebruikt wordt voor allerlei activiteiten zoals het samenkomen van de Regenbooggroep, de overblijf en hoekenwerk voor een aantal groepen. Binnen de school vindt u een aantal algemene ruimtes waar kinderen kunnen werken en spelen. Ook zijn er werkplekken en kantoorruimtes voor onze kinderen en teamleden. Onze jongste kinderen gymen in onze eigen speelzaal. Hier houden we ook onze vieringen. Onze oudere kinderen (vanaf groep 3) gymmen vlak bij school in sportzaal De Vlinder bij het Pantarijn. Ons gebouw is bekend terrein voor onze leerlingen waar zij de weg kennen, weten waar ze spullen, hun medeleerlingen en onze teamleden kunnen vinden. 

Groen schoolplein

Ongeveer 10 jaar geleden heeft de school, in nauwe samenwerking met de ouders, de eerste stappen gezet richting de aanleg van een groen schoolplein. We vonden dit belangrijk omdat de ruimte om de school heen veel te bieden heeft voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Achter de school zijn alle stoeptegels verwijderd en is volop ruimte gegeven aan bomen en planten. Kinderen vinden hier een waterpomp welke is aangesloten op een bron, er zijn schommels, speelheuvels, een moestuin, enz. Er kan volop geklommen, gegraafd, gekliederd, gerend en gespeeld worden. Aan de voorzijde hebben we de tegels juist bewust laten liggen en kan er op een andere manier gespeeld worden. Hier vinden leerlingen een voeltbalveld, pingpongtafel en een basket. Voor alle kinderen, met al hun verschillende interesses, is hier iets te vinden. Dit draagt enorm bij aan het speelplezier voor alle kinderen en zorgt daarmee ook voor een buitenspeelklimaat waarin zich weinig comflicten voordoen. Inmiddels is onze speelplaats al vele malen bezocht door andere scholen om inspiratie op te doen.

Vernieuwing schoolplein

Juist omdat op onze natuurspeelplaats veel van natuurlijk materiaal is gemaakt vraagt dit na 10 jaar om renovatie. Daarom is in 2019-2020 de start gemaakt met de vernieuwing van het schoolplein. De ondertitel van het vernieuwingsplan is 'Van plein naar brein'. Hiermee willen we benadrukken dat we in ons onderwijs de komende jaren steeds meer onze buitenruimte gaan benutten. Hierbij kunt u denken aan een buitenpodium, een buitenklas, een bootcamproute, bewegend-leren-elementen en een ruime moestuin. Deze manier van werken sluit goed aan op de ritmische dagplanning van ons Jenaplanonderwijs.