Pedagogisch klimaat & Katholieke identiteit

Pedagogisch klimaat

De sfeer op school en daarmee het pedagogisch handelen neemt binnen het Jenaplanconcept een belangrijke plaats in. Wij hechten aan een veilig klimaat voor alle kinderen, maar eveneens voor medewerkers en ouders. Stamgroepleiders geven veel ruimte aan kinderen om zich te kunnen ontwikkelen en geven duidelijke grenzen aan waarbinnen dit kan en mag gebeuren. Er is oog voor de eigenheid van de kinderen bij ons op school en er wordt veel inspanning geleverd om de kinderen die zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben. In eerder gehouden enquêtes geven ouders aan de sfeer op school open, veilig en kindvriendelijk te vinden.

Katholieke Identiteit

De Sint Jozefschool is een Katholieke basisschool. Wij geven invulling aan de Katholieke identiteit door de Katholieke feestdagen zoals Kerst, Sinterklaas, Pasen, e.d. te vieren. Wij vertellen daarbij ook de verhalen die hierbij horen omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen leren wat de achtergrond van deze feestdagen is. De waarden en normen die achter het Katholieke geloof schuil gaan nemen een belangrijke plaats in bij ons op school. Deze gaan veelal over hoe we met elkaar om gaan en sluiten goed aan bij onze Jenaplan-gedachte en onze manier van werken met de Vreedzame School methode. Hiernaast werken we binnen het vakgebied wereldoriëntatie en de daaraan gerelateerde projecten ook veel aan kennis en inzicht in alle andere geloofsstromingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren over wat zij kunnen vinden in de wereld op het vlak van geloof en identitiet. Wij bieden hen kennis en informatie zodat zij hier vervolgens hun eigen keuzes in kunnen maken.