Tussenschoolse opvang (TSO)

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben onze leerlingen tussen de middag (12.00-13.00 uur) een uur pauze. U heeft de mogelijkheid om uw kind(eren) thuis te ontvangen voor de lunch. Ook kunt u er voor kiezen om uw kind(eren) over te laten blijven. Op de Jozefschool wordt de TSO gecoördineerd door de TSO-coördinator, Diane Stender. Zij wordt in haar werk ondersteund door een groep vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Aanmeldingen

Kinderen kunnen aangemeld worden voor de TSO middels een inschrijfformulier. Ouders ontvangen dit aan het begin van het  schooljaar. Hierop kan aangegeven worden of kind(eren) op een vaste dag of dagen gebruik zullen maken van de voorziening TSO. Ook eventuele wijzigingen hierin kunnen middels dit formulier worden doorgegeven. TSO formulieren vindt u bij de administratie op school. Of via de onderstaande knop. 

TSO formulier

Het overblijven 

De overblijfkrachten vangen de kinderen op in hun eigen groep. De kinderen brengen zelf brood mee, we vinden het prettig als de kinderen een voedzame lunch bij zich hebben (geen snoep, chocolade, etc.!). We gaan ervan uit dat wat u meegeeft ook opgegeten moet worden, in overleg kan hiervan afgeweken worden. Na het eten gaan de kinderen weer buiten spelen. Om het toezicht houden mogelijk te maken, mogen kinderen die niet overblijven pas om 12.50 uur op school komen. 

Kosten 

De kosten van het overblijven op vaste dagen bedragen € 1,85 per kind per keer. Voor kinderen die incidenteel of niet op vaste dagen overblijven is de prijs € 2,50 per keer. U kunt per jaar betalen, of per kwartaal. Indien u per kwartaal betaalt wordt er € 2,50 administratiekosten per factuur berekend. De facturen worden per mail verstuurd. Het is belangrijk dat uw (juiste) e-mailadres bekend is bij de overblijfcoördinator. Wijzingen die u aan school doorgeeft, worden niet automatisch aan de TSO doorgegeven. We gebruiken verschillende administratieprogramma’s. 

Incidentele wijzigingen 

Wanneer uw kind een keer niet of juist extra komt overblijven, verzoeken wij u dit door te geven via telefoonnummer: (0317)-427794 (voicemail) vóór 11.30 uur op de betreffende dag. Voor de juiste verwerking is het belangrijk dat u de voornaam, achternaam en de groep van uw kind(eren) duidelijk inspreekt. 

Informatie 

Voor informatie, aanmeldingen, wijzigingen in de vaste overblijfdagen verzoeken wij u per mail contact op te nemen met de overblijfcoördinator, Diane Stender. tso.sj@skovv.nl