Jenaplan

De Jozefschool is een Jenaplanschool. Wij werken vanuit de 20 basisprincipes van het Jenaplanonderwijs welke gericht zijn op mens, school en wereld. Jenaplan staat voor onderwijs waarin relaties op 3 niveaus centraal staan. De relatie met jezelf: een realistisch zelfbeeld ontwikkelen waarin je leert over je eigen talenten en valkuilen. De relatie met jouw omgeving: samen werken en leven met andere leerlingen, ouders en teamleden van de school. En de relatie met de wereld om je heen: wereldorientatie, waarin we leren over de wereld om ons heen.

Groeperingsvormen

Ons onderwijs vindt grotendeels plaats in heterogene stamgroepen. Hierin zitten kinderen uit twee jaargroepen bij elkaar. Onze stamgroepen hebben allemaal een naam, de meesten van een natuurgebied in Nederland. Als kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten kan er een natuurlijke manier van helpen en geholpen worden ontstaan. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van een kind goed om afwisselend jongste en oudste te zijn. Deze rolwisseling draagt bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld doordat kinderen leren waar zij sterk in zijn en een ander bij kunnen helpen, maar ook waar zij zelf misschien hulp bij nodig hebben. In de groepen zitten de leerlingen in tafelgroepjes met leerlingen van beide leerjaren. 

Lees meer over groeperingsvormen

Basisprincipes & essenties van het Jenaplanonderwijs

Binnen het Jenaplanonderwijs wordt gewerkt vanuit de 20 basisprincipes. Dit zijn principes m.b.t. mens, wereld en school. Via deze link vindt u de 20 basisprincipes die voor ons waardes vormen van waaruit wij werken. 

Daarnaast bestaan de Jenaplanessenties. Deze vormen een overzicht van vaardigheden waar wij gedurende de acht jaar dat onze leerlingen bij ons op school zitten met hen aan werken. Zij vormen met elkaar de brede ontwikkeling waar we naar streven. 

"Door deze rolwisseling verlaten kinderen nooit de school met de gedachte: ik was altijd de langzaamste met gym of de snelste met rekenen. Misschien is dat het ene jaar zo, maar het andere jaar ben je weer een jongere of oudere leerling en ervaar je weer vanuit een andere rol"