Medezeggenschapsraad & Ouderraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat een afvaardiging van ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. De raad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.

De MR wordt betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen op schoolniveau. Hierbij heeft de MR drie rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Alle leden worden voor een periode van vier jaar gekozen, door respectievelijk de leden van het schoolteam en de ouders.

Lees meer over de MR

Ouderraad

De ouderraad helpt het team met het organiseren van allerlei activiteiten in de school, zoals bijvoorbeeld de viering van Sinterklaas en Pasen. De OR vraagt andere ouders hierbij te helpen. 

Ook is de ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Via deze bijdrage betalen ouders mee aan de extra activiteiten die de school organiseert voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, het kerstfeest etc. 

Daarnaast is de ouderraad een brug tussen ouders en team. 

Er zitten jaarlijks ongeveer 10 ouders in de ouderraad (OR). Heb je vragen of ideeën voor de Ouderraad? Spreek een van ons dan aan. Of mail ons op or.sj@skovv.nl.

Lees meer over de OR