Medezeggenschapsraad & Ouderraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van onze school praat een afvaardiging van ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. De raad bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.

De MR wordt betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen op schoolniveau. Hierbij heeft de MR drie rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het MR-reglement op basis van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Alle leden worden voor een periode van drie jaar gekozen, door respectievelijk de leden van het schoolteam en de ouders.

Lees meer over de MR

Ouderraad

De ouderraad (OR) wordt gevormd door twaalf ouders. De OR ondersteunt het team zoveel mogelijk bij de uitvoering van bepaalde zaken en kan hierbij een beroep doen op zijn achterban (de ouders). Daarnaast fungeert de OR als brug tussen ouders en team.

Lees meer over de OR