Missie en visie

Op de Jozefschool streven we ernaar dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn binnen onze geborgen en betrokken gemeenschap en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke leerlingen die de wereld vanuit een open en nieuwsgierige blik benaderen.

Onze kernwaarden

Jezelf zijn
In de school is ruimte voor iedereen om zichzelf te zijn. Hierbij gaan wij uit van de basisprincipes van het Jenaplanconcept. 

Geborgen en betrokken gemeenschap
We zien de school als een leef- en werkgemeenschap van kinderen, team en ouders samen, waarin gesprek, werk, spel en viering afgewisseld worden (en: “elkaar aanvullen”). Essentieel hierbij is dat kinderen zich hierin veilig voelen.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
Binnen de Jozefschool geven we kinderen vertrouwen waardoor zij verantwoordelijkheid kunnen nemen. In dit proces leren we hen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. We begeleiden kinderen in het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig leren, denken en doen.

Open naar de wereld
Wij streven naar het ontwikkelen van een open blik waardoor de wereld kansen biedt voor persoonlijke ontwikkeling door in contact te komen met andere mensen, culturen, natuur en spiritualiteit (zingeving).

Nieuwsgierig naar de wereld
Verwonderen, ervaren, ontdekken en onderzoeken staan centraal in het leren kennen van de wereld.

 

 

 

Balans in basis & brede ontwikkeling

Op de Jozefschool vinden we het enerzijds belangrijk dat onze kinderen een stevige basis ontwikkelen m.b.t. taal, rekenen en wereldoriëntatie. Onze leerlingen hebben deze basis nodig om de vervolgstappen die zij in het onderwijs gaan maken goed te kunnen nemen. Anderzijds zien wij de ontwikkeling van onze leerlingen als veel meer dan alleen deze basisvakken. 

Andere vaardigheden zoals bijvoorbeeld plannen, samenwerken, creëren, reflecteren, verantwoorden, zorgen, presenteren, respecteren en ondernemen zijn voor ons als school net zo belangrijk. Het een kan niet zonder het ander. Wij streven ernaar onze leerlingen gedurende hun schooljaren systematisch te ondersteunen in deze brede ontwikkeling.