Onze school

Welkom op de Sint Jozefschool in Wageningen. Een Katholieke Jenaplanschool waar kinderen, ouders en teamleden samen spreken, vieren, spelen en werken. Onze middel-kleine school biedt al 60 jaar een veilige en geborgen omgeving aan ongeveer 200 leerlingen. In ons onderwijs streven wij ernaar om een stevige basis te leggen met betrekking tot de basisvakken maar helpen wij onze leerlingen ook in hun bredere ontwikkeling als mens. Hierin zoeken wij een balans. Het een kan niet zonder het ander. Binnen onze school neemt gezamenlijkheid en verbondenheid een belangrijke plaats in. Ook het op projectmatige wijze leren over de wereld om ons heen staat centraal. 

Onze kernwaarden 

Onze 5 kernwaarden zijn:

  • Binnen onze school kan iedereen zichzelf zijn
  • Onze school is een geborgen en betrokken gemeenschap
  • Wij streven naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
  • Wij benaderen de wereld vanuit een open blik
  • Wij benaderen de wereld vanuit een nieuwsgierige blik

Lees over de missie en visie van de school