De vreedzame school

We hechten waarde aan een goed sociaal klimaat in onze school voor alle leerlingen, ouders en teamleden. We vinden het belangrijk dat onze school een omgeving is waarin leerlingen met plezier naar school gaan, zichzelf durven en kunnen zijn en waar we op een prettige manier met elkaar om gaan en voor elkaar zorgen. Binnen de school hanteren we in alle groepen 'De methode van de Vreedzame School'.
De Jozefschool is een gecertificeerde Vreedzame School.

Werken met de Vreedzame School

De Jozefschool is een gecertificeerde Vreedzame School. Dit houdt in dat onze stamgroepleiders getraind zijn in het gebruik van de Vreedzame School methode en we deze toepassen in onze school. Aan de hand van deze methode is er iedere week in alle klassen aandacht voor thema’s als groepsvorming, omgaan met conflicten, diversiteit in de groep, rekening houden met elkaars gevoelens, onderlinge communicatie en je steentje bijdragen in de groep. Met deze manier van werken dragen we gezamenlijk bij aan een positieve sfeer in de school. 

Doelen van de Vreedzame School

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Mediatie
Een belangrijk onderdeel van de methode 'De Vreedzame School' is mediatie. Dit is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ook ieder jaar leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid om de rol van leerling-mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.