Praktische informatie

Onder deze tabladen vindt u allerlei informatie zoals de schooltijden, vakanties, de schoolgids, beleidsstukken, formulieren en regelingen.

Onder dit tablad vindt u.....

  • Informatie over aanmelden
  • Kalender en vakanties
  • Schoolgids
  • Schooltijden en gymrooster
  • Jozefschool ABC
  • Tussenschoolse opvang (TSO)
  • Buitenschoolse opvang (BSO)