Ouderraad

Gedurende het schooljaar vinden er allerlei activiteiten plaats die belangrijk zijn voor de kinderen en de school. Activiteiten die mede de school maken. Sinterklaas, Kerst, Jozefdag, schoolreisje, schoolmusical en allerlei projecten. Hier bouwen de kinderen, ouders en teamleden mooie herinneringen op die zij gedurende hun verdere leven meenemen. 

De ouderraad zorgt er samen met het schoolteam voor dat al deze activiteiten ook echt van de grond komen. Voor elke activiteit wordt een werkgroep gevormd met daarin ouders en teamleden. Een werkgroep regelt een activiteit van begin tot eind. Dat is een behoorlijke uitdaging. Maar het is vooral leuk en gezellig om samen met andere ouders en leerkrachten de schouders eronder te zetten en met elkaar een onvergetelijke dag voor de kinderen in elkaar te zetten. 

Hoe leuk dat ook is, het kost ook veel tijd! Daarom vraagt de ouderraad regelmatig ouders om een handje te helpen. Zonder die hulp zou het erg moeilijk zijn om de activiteiten tot een succes te maken. Samen maken we de school!

Wat doet de ouderraad nog meer?

Naast het organiseren van activiteiten heeft de ouderraad nog enkele taken. Zo is de ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdrage. Via deze bijdrage betalen ouders mee aan de extra activiteiten die de school organiseert voor hun kind(eren). De begroting van de ouderraad wordt jaarlijks ter goedkeuring aan de medezeggenschapsraad voorgelegd. Daarnaast is de ouderraad betrokken bij de organisatie van thema-avonden en samenkomsten met ouders en kinderen. 

Naast dit alles is de ouderraad een klankbord voor ouders. Ze vangt ideeën en klachten op van ouders en bespreekt deze met het de schoolleiding of met de medezeggenschapsraad. De ouderraad heeft veel contact met het onderwijsteam en komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen. Die bijeenkomsten worden altijd bijgewoond door een van de teamleden (momenteel is dat Marloes Hovestad) maar ook in de ‘wandelgangen’ overleggen ouderraadsleden vaak met teamleden over lopende activiteiten. 

Meedoen?

De ouderraad kan ieders hulp goed gebruiken: structureel of ad hoc. Omdat leden voor slechts drie jaar zitting in de raad hebben, vertrekken elk jaar leden van de ouderraad. Er zijn dus elk jaar nieuwe leden nodig. Mogelijk past het je beter incidenteel bij te springen. Ook dat horen we graag van je. Zoals gemeld: bij verschillende activiteiten is een extra handje welkom. Wil je meer weten of wil je meehelpen met een activiteit? Neem dan contact op met één van de leden van de ouderraad. Onze namen vind je op deze pagina en bij de hoofdingang van de school op het prikbord.

Begroting ouderraad

De ouderraad incasseert en beheert jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze inkomsten worden allerlei activiteiten betaald zoals Sinterklaas, schoolreis en kleuterfeest. Daarnaast worden deze gelden ook ingezet voor een aanbod op het terrein van o.a. cultuur, sport en tuin. Hiervoor stelt de ouderraad jaarlijks een begroting op. Indien u vragen heeft over deze begroting dan kunt u mailen naar or.sj@skovv.nl

Peter Petersenfonds

Soms vinden ouders het fijn om naast de vrijwillige ouderbijdrage iets extra's te geven aan de school. Dat kan door een schenking te doen aan het Petersenfonds. Wanneer u de vrijwillige ouderbijdrage overmaakt kunt u iets extra storten. Dit wordt door de penningmeester van de ouderraad in het Petersenfonds ondergebracht. Dit fonds wordt door de ouders van de ouderraad beheerd. Het fonds wordt besteed aan activiteiten die overeenkomen met het Jenaplan gedachtengoed van Peter Petersen. De afgelopen jaren heeft de ouderraad op deze manier de school in ontwikkelingen gesteund. Een voorbeeld hiervan is de meest recente bijdrage voor de renovatie van het schoolplein waarbij we toewerken naar meer leren in de buitenruimte van de school.