Groeperingsvormen

Groeperingsvormen

Ons onderwijs vindt grotendeels plaats in heterogene stamgroepen. Hierin zitten kinderen uit twee jaargroepen bij elkaar. Onze stamgroepen hebben allemaal een naam, de meesten van een natuurgebied in Nederland. Als kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten kan er een natuurlijke manier van helpen en geholpen worden ontstaan. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van een kind goed om afwisselend jongste en oudste te zijn. Deze rolwisseling draagt bijvoorbeeld bij aan het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld doordat kinderen leren waar zij sterk in zijn en een ander bij kunnen helpen, maar ook waar zij zelf misschien hulp bij nodig hebben. In de groepen zitten de leerlingen in tafelgroepjes met leerlingen van beide leerjaren. 

Het grootste deel van de dag werken kinderen in hun stamgroep. Daarnaast komen alle kinderen vanuit dezelfde jaargroep (bijvoorbeeld alle leerlingen van leerjaar 3) dagelijks ongeveer een uur samen. Op dat moment krijgen zij uitleg over lesstof die leerjaar gebonden is zoals rekenen en spelling. Dit geeft onze stamgroepleiders de mogelijkheid om diepgaander met de kinderen aan de lesstof te werken en kinderen die extra hulp nodig hebben effectief te kunnen helpen. 

Naast de stamgroep en de jaargroep werken we binnen de school geregeld groepsoverstijgend waarbij we activiteiten organiseren waarbij jongere en oudere leerlingen met elkaar samen werken en spelen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen in onze school elkaar kennen en leren omgaan met kinderen van verschillende leeftijden. Hierbinnen heeft iedere leeftijd zijn eigen rol. Deze manier van werken zorgt voor een sterke verbondenheid tussen onze leerlingen en bevorderd het gevoel van sociale veiligheid binnen de school.

"Door deze rolwisseling verlaten kinderen nooit de school met de gedachte: ik was altijd de langzaamste met gym of de snelste met rekenen. Misschien is dat het ene jaar zo, maar het andere jaar ben je weer een jongere of oudere leerling en ervaar je weer vanuit een andere rol"

Marc van de Snepscheut
Schoolleider Sint Jozefschool