Werk

Ons onderwijs wordt vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. We leren niet alleen door met pen en papier of ons hoofd bezig te zijn. Hieronder ziet u hoe deze activiteiten op onze school vorm krijgen.

Werk

Binnen de school streven we ernaar om bij alles wat we de kinderen willen leren een geleidelijke opbouw te maken van groep 1 naar groep 8. We werken van beeldend en eenvoudig in groep 1 naar abstract en meer complex in groep 8. Hierdoor ontstaat een voor de kinderen herkenbare doorgaande lijn welke aansluit op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.  

Het doel dat wij met het leren werken beogen is het bevorderen van de zelfstandigheid en het ontwikkelen van zelfverantwoordelijk werken. Wij proberen kinderen bewust te maken van hun eigen kwaliteiten, vaardigheden en van datgene wat zij moeilijk vinden, zodat ze een reëel zelfbeeld kunnen ontwikkelen, weten wat ze kunnen en welke hulp ze nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Werken doen de kinderen voornamelijk tijdens de blokperioden. 

De kleuters krijgen per week vier opdrachten die in die week gedaan moeten worden. Zij mogen zelf kiezen wanneer zij welke opdracht doen, de stamgroepleider begeleidt hen daarbij. Er is een bord waarop de opdrachten te zien zijn. De kinderen geven op het bord aan, als zij een opdracht gedaan hebben. Daarnaast is er ruimte op het keuzebord waar de kinderen kunnen aangeven wat zij per blokperiode gaan doen. De stamgroepleider heeft zo een goed overzicht van de keuzes die kinderen maken en welke begeleiding de kinderen nodig hebben. In groep 3 wordt de overgang gemaakt van het planbord naar het weekplan op papier. Vanaf groep 4 werken alle kinderen met een weekplan. Er zit een doorgaande lijn in zowel de vorm als de inhoud van de weekplannen. Voor de kinderen blijft dit herkenbaar wanneer zij naar een volgende groep gaan, maar tegelijkertijd wordt er een toenemend beroep gedaan op hun zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Er zijn vaste momenten waarop instructie in de jaargroep gegeven wordt. Kinderen werken zoveel mogelijk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo voor taal en rekenen. Bij wereldoriëntatie ligt de nadruk vaak meer op samen iets uitzoeken en samenwerken.