Viering

Ons onderwijs wordt vorm gegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering. We leren niet alleen door met pen en papier of ons hoofd bezig te zijn. Hieronder ziet u hoe deze activiteiten op onze school vorm krijgen.

Viering

Door met elkaar te vieren willen wij uitdrukking geven aan onze verbondenheid. Ontmoeting en samenzijn zijn belangrijke doelen van de viering. Daarnaast werken onze leerlingen aan vaardigheden zoals presenteren en samenwerken en ontwikkelen zij zelfvertrouwen waar het gaat om het spreken voor een groep.  

Er zijn stamgroepvieringen waarin een oudere en jongere stamgroep gezamenlijk de viering organiseren en presenteren. Tijdens deze vieringen kunnen kinderen laten zien wat zij de afgelopen week in hun groep hebben gedaan en beleefd. Dit kan een presentatie zijn in woord of met behulp van Power Point. Het kan ook een lied, gedicht, dansje of toneelstuk zijn. Daarnaast worden er ook open vieringen georganiseerd waarvoor kinderen (en ook ouders) zich kunnen inschrijven als ze graag iets willen laten zien aan de andere leerlingen. Daarnaast vieren wij samen Kerstmis, Pasen, Sinterklaas, de kinderboekenweek en Carnaval. De vorm waarin dit gebeurt kan elk jaar anders zijn. Onze schoolbrede projecten over bijvoorbeeld kunst, geloof, techniek of onze satelietschool in Bolivia sluiten we samen af in een viering.